Yhteistyökumppanit

Verkostoyhteistyö

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Helsingin Urheilulääkäriasema toimii tiiviissä yhteistyössä URHEA:n kanssa ja sillä on koordinointivastuu URHEA:n lääkäripalveluista. Yhteisenä tavoitteenamme on turvata urheilijalle enemmän terveitä harjoituspäiviä sekä tukea urheilijan yksilöllistä harjoittelua ja kehitystä. Urheilulääketieteen säätiö on yksi URHEA-säätiön perustajajäsenistä. www.urhea.fi.

URHEA:n urheilijat voivat tiedustella aikoja Helsingin Urheilulääkäriaseman palveluihin myös sähköpostitse osoitteesta urhea@hula.fi.

 

Liikuntalääketiede Suomi / Liikuntalääketieteen keskukset

Suomessa on kuusi tiiviissä yhteistyössä toimivaa liikuntalääketieteen keskusta:

  • Helsingin Urheilulääkäriasema / Liikuntalääketieteen yksikkö, Helsingin yliopisto  www.hula.fi
  • Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus – KIHU  www.kihu.fi
  • Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos  www.kultu.fi
  • ODL Liikuntaklinikka, Oulun Diakonissalaitos  www.odl.fi
  • Paavo Nurmi -keskus  www.pnk.fi
  • Tampereen Urheilulääkäriasema  www.taula.fi

Liikuntalääketieteen keskukset ovat moniammatillisia osaamiskeskuksia, joissa toimii liikunta- ja urheilulääketieteen asiantuntijoita. Osassa keskuksista toimii myös liikuntatieteen, fysioterapian, ravitsemustieteen ja psykologian asiantuntijoita. Liikuntalääketiede tarkastelee liikunnan ja urheilun terveyshaasteita laaja-alaisesti ja ennaltaehkäisyä painottaen. Keskusten huippu-urheilun tukitoimet kohdistuvat terveydenhuoltoon, valmennuksen asiantuntijatukeen sekä harjoittelun, kuormituksen ja suorituskyvyn seurantaan.

Liikuntalääketieteen keskusten asiantuntijuutta vahvistaa kansallinen ja kansainvälinen tutkimus- ja asiantuntijayhteistyö.

Liikuntatieteellinen Seura ry

Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) tarkoituksena on edistää Suomessa asuvien liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia liikuntatieteiden avulla. Urheilulääketieteen säätiö on LTS:n yhteisöjäsen. www.lts.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Urheilulääketieteen säätiö saa toimintaansa avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Avustuksen tavoitteena on tuottaa ja laajentaa liikunta- ja liikuntalääketieteellistä tietopohjaa tutkimusprojektein, turvata liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksen toteutus, sekä lisätä yhteistyötä liikuntatieteellisten tutkimus- ja tiedonvälitysyhteisöjen kesken sekä muiden sidosryhmien suuntaan. www.minedu.fi.

Tutkimus- ja opetuskumppanit

Tutkimusten yritys- ja yhteisökumppanit

Motivation Makes the Move! (MoMaMo!)

Rahoitus:

  • Tekes, Terveyttä biteistä –ohjelma
  • Helsingin yliopisto
  • Yritykset ja yhteisöt

Sporttia Stadiin!

Rahoitus:

Amerin Kulttuurisäätiö

Takaisin etusivulle

Scroll Up